Прегледи: 586 - Коментари: 0
НАКЪДЕ, образование българско?

НАКЪДЕ, образование българско?

ЗАЩО от второ място в Европейския съюз по знания в измеримите дисциплини - математика, физика, химия, биология - Българско според данни на ЮНЕСКО вече е пета, но отзад напред?

Вероятно е така, защото мутрите печелят по криминален начин десет и десетки пъти повече от един честно работещ образован българин. Да, демокрацията в най-уродливи форми създаде социален фашизъм в Българско.

Нека да има усилия за възвръщане на висотата на знанията в българското училище, но без излизане от НАТО и Европейския съюз? това няма как да се случи:

Конференция за образованието се проведе във Варна
13.11.2017

Конференция на тема "Образование, наука, иновации" се проведе днес, организирана от Българската академия на науките, Община Варна и в партньорство с Варненската търговско-индустриална камара.

Форумът бе открит от председателя на БАН акад Юлиан Ревалски и председателя на ВТИК Иван Табаков /на снимката на трибуната/. Участниците в конференцията бяха приветствани от областния управител Стоян Пасев и зам.-кметът Коста Базитов.

Презентация за развитието на Варна като град на знанието направи Лилия Христова, директор на дирекция "Образование и младежки дейности". Акцент бе поставен върху предстоящите инвестиции за обновяване на училищната база по ОП "Региони в растеж" и подкрепата на държавата за изграждането на нова сграда на Математическа гимназия "Д-р Петър Берон".

Участниците в конференцията се обединиха около позицията, че качественото образование е инвестиция в бъдещето, а научните постижения и иновациите откриват нови перспективи пред бизнеса.

От: Пресцентъра на община Варна
Потребител:


Коментар: