Прегледи: 867 - Коментари: 0
КОЙ И ЗАЩО СЕ СТРАХУВА ОТ "И Р И К А" ?!

КОЙ И ЗАЩО СЕ СТРАХУВА ОТ "И Р И К А" ?! КОЙ И ЗАЩО СЕ СТРАХУВА ОТ "И Р И К А" ?!

д-р ист.н Николай Панайотов – ориенталист

През 1976 г, като студент по история, закупих няколко древни, костни артефакта, открити случайно през 50-те години на ХХ в от ловци в Североизточна България.

Оказа се, че това е колективна находка, разпределена навремето между намервачите – "за спомен". Дълги години ми отне изнамирането на разпръснатите из страната /и чужбина/ ловци и техните наследници, както и откупуването на запазените по чудо, находки.

След 2000 г започнах изследването на колекцията "ИРИКА" – кръстена на дъщерите ми ИРена И КАтя, която днес се състои от 34 костни артефакти. Те се класифицират в 4 групи: 3 основни и 1 спомагателна. Първата има 14 бр костни остриета шила-писци, наричани от изледователите "химикалките на древните". Използавани са за писане върху меки глинени повърхности. Втората група - е съставена от 8 бр гладилки – коректори, а третата – от 6 бр ашици – астрагали, използвани за обучение по елементарна аритметика. Последната, четвърта група е спомагателна – съставена от 6 бр. костни щампи, за украса на глинените съдове и плочки за писане на по-важни текстове. За прегледност /при експониране/ артефактите се придружават от 17 бр глинени макети – реплики /1:1/ на халколитни епиграфски паметници, открити по древните български земи и писани с автентичните находки от колекцията, както и няколко по-дребни копия на отпечатъци на щампите и 2 бр ашици.

Още първата година от изследването на колекцията разбрах, че работата е много сериозна и потърсих помощта на колеги историци, археолози, антрополози и пр от Италия, Израел и Германия. След няколко години кабинетна работа и особено след изследването на образци от колекцията по въглеродният метод "С-14" в лаборатории в Берлин и Рим, всички бяхме абсолютно сигурни, че колекцията "ИРИКА" е без прецедент в археологическата наука! И това несъмнено беше така, понеже тя датираше от 4,800 – 4,600 г пр.н.е – началото на халколитната епоха! Тази, смразяваща кръвта датировка показваше, че "ИРИКА" е първата и единствена в света частна колекция от автентични артефакти, пряко свързана с появата на писането и смятането в човешката история преди 7000 г! Тя е всъщност ориентира за фундаментите на цивилизацията. И тези гранитни основи, според изследванията на намиращият се в костните находки "стронций", показват "родния" им географски ареал – Североизточните Балкани!

Анализите на резултатите от колективните изследвания и техните обобщения налагаха кардиналния извод на всички, че колекцията е уникат от първа величина! Нейното съществувавне е факт, несъмнено доказващ, че корените на днешните цивилизации са на Балканите, в недрата на древните български земи. "ИРИКА" разбива на пух и прах всички мухлясали теории за "люлката на цивилизацията" – Мала Азия /Анадола/, Близкият Изток, Месопотамия, Шумер, Египет, Индия, Китай и т.н.! Трябва да се знае, че там искрите на културата проблясват 2-3 хил след появата на пиктограмната и идеограмна писменост през V-то хилядолетие пр.н.е по древните български земи!

След тези възторжени констатации, колегите препоръчваха за колекцията да се изработи златна витрина. Други считаха, че ще е грях тя да се държи в тихите музейни зали... "ИРИКА" трябва да бъде показвана на света, защото тя не е предмет за гордост само за българите, балканските народи и европейците, а е достояние за всички народи по света!

Когато не пътува, според други колеги, /ако колекциата била тяхна/ тя щяла да бъде поставена на видно място в приемната на президента, шефа на Сената, премиерът на държавата и най-вече – в централната зала на ЕО в Брюксел! Имаше и екстравагантни предложения, като "Колекцията да се съхранява в специален огнеупорен и пр сейф – за да се запази за бъдните поколения", а на любителите на археологията да се показвали филми, дискове и пр за нея. "Съвременните технологии – ми пишеха ентусиасти - позволявали да се изработят точни копия на артефактите и те да се показвали на изложбите. Комплекти от колекцията да се връчвали като най-висша държавна награда – орден, за лица и организации!" Колегите от Германия настояваха "Плакет от колекция "ИРИКА" да бъде обявен за най-пристижно отличие на Комисията за култура и образование на Европейският съюз, което да се раздава лично от председателя г-жа Петра Камереверт – за особени заслуги в сектора" и др п.

Ръководейки се от гореписаното, на 20.01.2017 г сключих Договор за идентификация с Регионален исторически музей – Варна, на основание чл.97 от Закона за културното наследство на Република България. С цел популяризиране на колекцията, месеци наред съм правил писмени предложения както на частни фирми, така и на всички най-висши държавни институции. Особено сега, когато предстои Българското председателство на Съвета на Европейския съюз имах надежда, че колекцията "ИРИКА" ще бъде нашата гордост пред Европа! Бях убеден, че тя ще бъде приета с разтворени обятия, понеже и за лаика беше ясна нейната свръхестествена сила, по отношение пропагандирането на нашето безценно културно-историческо наследство! Тя беше феномен, засенчващ десетки археологически изложби и обекти. За съжаление обаче, нито една държавна институция, както и медиите - не обърнаха нужното внимание на моите патриотични инициативи.

Това безразличие породи у мен съмнението, че някой в България се страхува от "ИРИКА"! Никой не смее да наруши закостенялата догма, че цивилизацията се ражда всякъде другаде, но не и в България! Изглежда за нас не важи максимата, че "Когато фактите говорят и Боговете мълчат!" Ние чакаме първо чужденците да кажат... и чак след това срамежливо да предприемаме нещо... За мен нещата са ясни – "българският синдром на завистта"! Обаче как да обясня на колегите от чужбина, участвали в изследването на колекцията, незаинтересоваността на българските институции? Много ми е трудно да им отговоря - защо една безценна колекция стои скрита от света!?

Е, все пак трябва да отбележа, че министър Лиляна Павлова е изпратила моето писмо – предложение до нея от 05.VІ.2017 г, на министъра на културата – за мнение. На 31.VІІІ.2017 г получих от там информация с указания, как да участвам в конкурс за изложба. Според изискванията трябваше да попълвам няколко дена формуляри, документи и пр за усвояване на суми до 100,000 лв в различни срокове и траншове... За застраховка на колекцията, за охрана и др не бяха предвидени пера... Всъщност, на мен не ми трябваха хилядите лева, а една хубава витрина за стотина лева и средства за брошура относно същността на колекцията, на различни езици... Трябваше ми разбиране и съпричастност... Затова пиша и тази статия – като зов за помощ относно популяризирането на колекцията "ИРИКА"! Приемам всички добронамерени идеи на e-mail: nikpan1@mail.bg и GSM: 0887/ 20-63-56. Ще си позволя да завърша с познатият ни призив /почти по Паисий/ - "О, неразумний и юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин?"- родоначалник на общочовешката цивилизация?!

Не забравяй, че други – не с колекция, а само и с една такава находка щяха да пропищят света...
Потребител:


Коментар: