Прегледи: 655 - Коментари: 0
НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ: "НАУКАТА е категорична – в Североизточна България /почти/ няма турци."

НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ: "НАУКАТА е категорична – в Североизточна България /почти/ няма турци." НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ: "НАУКАТА е категорична – в Североизточна България /почти/ няма турци."

ВЕДНАГА ще вметна, че историкът доц. Николай Панайотов определя като крайно ненаучно понятието "турци" за мюсюлманите от Североизточно Българско.

Той изследва над 50 000 епиграфски паметника /Надписи върху камък, мрамор, глина и твърди каменни късове./, в които са написани имена, месторождение, произход, етническа принадлежност на ислямизираното българско християнско население в пространството от Варна на Запад до Велико Търново и от Източна Стара планина до устието на Дунав. Авторът има полученото след много скрупульозна подготовка знания за староперсийски, староосмански, староарабски езици, като чрез тези познания разчита надписите върху камък.

Познаването на тези езици, а особено на специфичните шрифтове от средновековните нормативи, дават възможност на Николай Панайотов да напише уникална, единствена по рода си книга "Потурчването" на Североизточна България /XIV – XX в./“. Понятието "потурчване" е най-ненаучното в историческата наука, а и в политически смисъл. Най-ценното от текста е, че историкът показва снимки от автентични епиграфските паметници.

Освен безапелационната научна стойност трудът има покъртителна патриотична сила. Когато четем в надписите "Покойният Исмаил, син на Георги... да бъде опростен." Или "Покойният и опростен /да бъде той от Бога/ Хасан, син на Ристо /Христо/ 1744 г /според мюсюлманския календар, приравнен християнски/". Друг важен исторически факт е, че редом с надписите с арабски шрифт /той е задължителен за мюсюлманите/ има изрязани кръстове, като доказателство за християнския по-стар произход на покойниците. Авторът е прочел и заснел хиляди такива епиграфски паметници, един къртовски труд на учен, българин, хуманист.

Целта на книгата е да покаже и на българите християни, и на българите мюсюлмани несъмнения им над 90 % български етнически произход. За съжаление тази свръх важна и за историята, и за днешния ни политически живот книга е рядкост, и за още по-голямо съжаление не е настолна книга на нашите водещи политици и особено на Министерския съвет и Президентството.

Остава българското общество да проумее безценната стойност на "непотурчените" българи в Българско.

Димитър КУНЕВ - Българско
Потребител:


Коментар: