Прегледи: 212 - Коментари: 0
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Варна търси осъдени

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Варна търси осъдени

СЛЕД ШЕСТОРНОТО убийство /+самоубийство/ в Нови Искър /чети: в столицата София/ прокуратурите в Българско са се размърдали.

Има ли държава? Това се питат българите. Изглежда са съвсем прави носталгиращите по комунизма, когато живеехме спокойно, та сме се разхождали в Морската градина във Варна до 03, 04 часа сутринта с любимите си.

Ето и мерките на Варненската окръжна прокуратура за издирване на незадържани лица с влезли присъди:

Започна проверка на изпълнителните преписки в района на Окръжната прокуратура във Варна, по които не са задържани осъдени лица с влезли в сила присъди

Със заповед на административния ръководител на Окръжната прокуратура във Варна е започнала проверка на изпълнителните преписки, по които лица с влезли в сила присъди не са задържани за изтърпяване на наложените им ефективни наказания.

Проверката е възложена на прокурорите от надзора за изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки в Окръжната прокуратура и в районните прокуратури във Варна, Девня и Провадия. Крайният срок за изпълнение на заповедта е 26 януари 2018 г.

В обобщена справка се изисква да бъде посочен общият брой на образуваните изпълнителни преписки с наложено наказание "Лишаване от свобода" в съответните прокуратури, по които до 12 януари т.г не са издирени и задържани осъдените с влезли в сила присъди. Проверката трябва да обобщи и съдебните актове, които са изпратени за изпълнение на ОД "Охрана" – Варна, по които липсва уведомление за задържането на осъдения, както и преписките, по които е била издадена Европейска заповед за арест или е било изготвено предложение до ВКП за екстрадиция на лице с влязла в сила присъда. На проверка подлежат и предприетите действия за издирването и установяването на осъденото лице, обявявано ли е то на общодържавно или международно издирване, извършвани ли са реално издирвателни мероприятия за установяване местонахождението на осъдения.

Контролът по изпълнението на заповедта на окръжния прокурор на Варна е възложен на административните ръководители на трите районни прокуратури на територията на Окръжната прокуратура.

От: Пресслужба на Апелативна прокуратура – Варна
18 януари 2018
Потребител:


Коментар: