Прегледи: 1162 - Коментари: 0
ДОЖИВЯХМЕ Българско да осъди англичанин

ДОЖИВЯХМЕ Българско да осъди англичанин

В АНГЛИЙСКАТА свободна /чети: фашизоидно-високомерна към света/ преса изобилстват грозни, обидни, преднамерени и често фалшифицирани истории за нашата държава и народ.

Върхът на всичко беше през 90-те г, когато в статия в най-авторитетен /не таблоид/ вестник се разказваше за "котка-вампир в българския град Пловдив", която удушила много не само деца, но и възрастни люде. На това доста читатели англичани повярвали съвсем изцяло, като наши възмутени емигранти били обиждани, че не вярват на "свободна" медия, а само на комунистически "измислици".

Това е и във връзка с т.нар "хибридна война" срещу Запада, а долната статия показва една истинска престъпна, типично английска история. Да не забравяме, че Англия близо 5 века убива и граби света, като последна освобождава своите роби чак през 1869 г.

А българите, работещи в "Евроманган", нека разкажат как английските работодатели действат в колониите си - защото за Англия Българско е послушна колония със свали-гащи правителство пред убиеца-крадец Запад:

Районната прокуратура в Добрич предаде на съд управителя на "Евроманган" ЕАД

Районната прокуратура в Добрич предаде на съд управителя и представляващ "Евроманган" ЕАД Дейвид Уелингс.

В Добричкия районен съд прокуратурата е внесла постановление за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание "Глоба". За това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до 3 г или глоба.

Делото е внесено в съда по този ред, тъй като съгласно разпоредбите на член 78а, ал.1 от НК се предвижда задължителното освобождаване на Дейвид Уелингс от наказателна отговорност с налагането на административно наказание "Глоба" в размер от 1000 до 5000 лв при едновременното наличие на три предпоставки – деецът да е привлечен за престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до 3 г, да не е осъждан и да не е бил освобождаван до момента от наказателна отговорност.

Управителят и представляващ "Евроманган" ЕАД е бил привлечен като обвиняем на 23 ноември 2017 г от Районната прокуратура в Добрич за това, че в 30-дневен срок от спиране на плащанията на дружеството не е поискал от съда да бъде открито производство по несъстоятелност. Тогава с постановление на прокуратурата му е била наложена мярка за неотклонение "Парична гаранция" в размер на 2500 лв. Върху нея съдът е наложил обезпечение по искане на прокуратурата, за да послужи за покриване на част от разноските по делото, които до момента са около 5000 лв.

Районната прокуратура в Добрич е събрала достатъчно доказателства по делото, от които става ясно, че дружеството, на което с концесионен договор е отдадена мина Оброчище, е изпаднало в несъстоятелност от 30 юни 2016 г. Натрупаните публични задължения към НАП са около 1,5 мил лв. За тези задължения НАП е образувала принудително изпълнение за събирането им.

Отделно от тях "Евроманган" ЕАД има задължения и към частни кредитори за доставки и транспорт около 100 000 лв. Само към "Енерго про" ЕАД дружеството на Уелингс дължи около 300 000 лв.

Управителят на изпадналото в несъстоятелност дружество "Евроманган" е поданик на Кралство Великобритания, със статут на постоянно пребиваващ в България.

От: Пресслужба на Апелативна прокуратура – Варна
Потребител:


Коментар: