Прегледи: 1444 - Коментари: 0
Подобряват екологията в район "Аспарухово", Белослав, Аксаково

Подобряват екологията в район "Аспарухово", Белослав, Аксаково

Снимка: РодинаБг

Разработват се решения и маркетингов план за подобряване на икономическите и екологичните показатели на местната икономика в район "Аспарухово" - Варна, Белослав и Аксаково, които са създали обща Местна инициативна рибарска група /МИРГ/.

Тези са опорните пунктове за развитие на "Син растеж" и "Синя икономика", съобщи на пресконференция в морския град Борислав Френчев. Анализът на местния "Син растеж" или използването на неразработения потенциал на морето и брега, за създаване на работни места и икономически подем на крайбрежните райони, цели подобряване на конкурентоспособността, ефективно използване на ресурсите, създаване на нови работни места и източници на растеж, като в същото време ще се положат повече усилия за опазване на биологичното разнообразие, морската среда и крайбрежните екосистеми, каза още Борислав Френчев.

На пресконференцията той отчете постигнатото. По дейностите на финалната права е готов единият от продуктите по проекта, а именно "Социологическо изследване и изработване на маркетингов план за развитие свързан със синият растеж". Към момента се изработва и наръчник, и се създава онлайн платформа за "Син растеж".

Продуктите ще бъдат предоставени на общините на територията на МИРГ за постигане на устойчиво местно развитие и изработване на стратегия или отраслови стратегии, чрез "Син растеж" и "Синя икономика". Проектът, насочен за Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ "Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково", е по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г, "Наука, иновации, история и устойчивост - предпоставки за висок икономически "Син растеж". Финансирането е спечелено от сдружение "Център за устойчиво социално развитие".

Той представлява изследване, реализиране на иновативни стратегии и популяризиране на потенциала на "Синия растеж" и "Синята икономика" на територията на МИРГ "Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково".

С помощта на Димитър Щерев
28.10.2020
Потребител:


Коментар: