Прегледи: 2649 - Коментари: 0
"Русофили за Възраждане на Отечеството" в Шумен

"Русофили за Възраждане на Отечеството" в Шумен

Проблемът на "демократичните", европейски, но, чети: домораслите недорасли български политици е, че отново ни вкарват в грешния Геополитически съюз.

Да припомня на читателите: два пъти с Германия, два пъти загуби на територии, особено болезнената - на Беломорието, населено с 80 % етнически българи, то при Освобождението във Варна сънародниците ни са били под 33 %. Затова сериозно мислещите, с геополитическа стратегическа мисъл българи, се насочват към възхождащия съюз на Русия и Китай.

В долната статия даваме информация за учредяване на областна и респективно общинска организация на вярно мислещите в перспектива българи:

На 18-ти този месец се състоя Учредително Събрание в Читалище "Напредък" в град Шумен на ПП "Възраждане на Отечеството" с лидер Николай Малинов.

Огласено е вече новото име, което ще носи организацията след Конгреса на 28-ми т.м., а то ще е "РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО".

Бе избрано областно ръководство с Председател на шуменския клон - г-н Петър Синджирлиев, секретар - Гл. ас.Татяна Чендева и Касиер доц. Корнелия Тодорова .

Като представител на "Русофили за Възраждане на Отечеството" от Варна присъствах в качеството си на гост на Шуменското ръководство.

На снимката: ръководството на шуменската организация на "Русофили за Възраждане на Отечеството"


Снимка и текст: арх.Николай Ненов - Зам.-гл. редактор на RodinaBG.com
Потребител:


Коментар: