Прегледи: 3216 - Коментари: 11
България с "Нова сила"

България с "Нова сила"

Антон Сираков оглави "Нова сила"

/На снимката - Цветан Начев, любимият водещ от ТВ "СКАТ" и автор на популярния текст за Химн на Нова сила - подарява револвер на Антон Сираков./

Вчера, на 19 септември 2009 година, в салона на Научно-техническите съюзи в София се учреди нова политическа партия - "Нова сила". Още в началото на встъпителната си реч, по-късно единодушно избраният председател /с 526 гласа, всички присъстващи в залата/ Антон Сираков изложи аргументите, българските причини, за да се създаде нова партия при над 350 регистрирани.

Преди всичко и основната причина е липсата на политическа формация с националистическа - но действена - насоченост в българското политическо пространство. В речта си новият водач /той отрече думата лидер, не само като чуждица, а и като изчерпана откъм българско съдържание/ Антон Сираков посочи реалните слагаеми на днешна България:

1.Пълна зависимост от новите ни западни господари
2.Невъзможност при сегашното парламентарно представителство за самостоятелна българска политика
3.Сериозна икономическа, духовна, здравна, пенсионна, демографска, образователна и всякаква криза в българското общество
4.Фактът, че досегашната националистическа водеща партия се отказа от българската кауза в името на дребно-семейни, не дори тяснопартийни интереси
5.Увеличаване на пороците в българското общество - алкохолизъм, наркомания, хомосексуализъм и пр.
6.Липса на национална стратегия за измъкване на България от ужасното й състояние

7.Порочността не само на досегашните управляващи от 1989 г досега - а и на очевидните пороци в политиката и оповестените намерения на правителството на Бойко Борисов. Впрочем, това правителство доказа своята зависимост от решенията на западните ни господари, които пък доказаха единствената си цел - да ползват безплатно нашите суровини, труд и геополитическо положение

Г-н Антон Сираков оповести и стратегическите цели на "Нова сила":
1.Благоденствие за българската нация
2.Напускане на НАТО и закриване на американските /те даже не са натовски/ военни бази

3.Лишаване от права за управление на личности, зависими от алкохолизъм, наркомания, хомосексуализъм
4.Гласуване на Закон /впрочем, той е изработен лично от Антон Сираков и внесен в парламента от партия още през октомври 2006 г./ за 3 месечен срок /сега той реално продължава 4-5 години/ за даване на българско гражданство на етническите българи в съседните ни държави - Македония /която не е според "Нова сила" отделна държава, Сърбия, Черна гора, Румъния, Турция, Гърция, Украйна, Молдова, Албания
5.Пълна подкрепа на българската раждаемост
6.Реално развитие на българската наука


Единодушно, с по 1-2 въздържали се бяха приети Партийния и Националния съвет на "Нова сила", както и Устава и Гербът на партията. Гербът, може би заради личните национални вълнения на хората, предизвика най-оживени дебати. Лъв с маслинена клонка на светловиолетов фон беше представеният на картина проект, но се предложи да е на ярък фон, да има книга и житен клас.

За заместник-председатели на Партията бяха гласувани Константин Костов, Георги Георгиев, а за отговорен секретар - Йордан Йорданов.

Още в началото приветствия поднесоха Борислав Йотов, екс-главен прокурор, Павел Чернев - водач на партия "Свобода", гости от други партии. Присъстваха като гости и адвокат Марин Марковски, Стоян Сталев от БНРП, а освен националните медии и телевизии и феноменът - ТВ "СКАТ". Тя добронамерено взе интервю от г-н Сираков и показа не само доброто отношение към него и "Нова сила".

Освен българознанието сега на "Нова сила" предстои участие в местните избори, където тя очевидно ще има немалко успехи, но и в Президентските избори в края на 2011 г. Там мнозинството новосилци искат кандидат за Президент да е Антон Сираков.

Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Националист     Дата: 2009-09-20 16:18:12    
Сираков трябва да измести Волен. Когато Сидеров почна да прибира хора с пари като Слави Бинев и Огнян Пейчев пръв Сираков не се съгласи и започна да го критикува.

2. Потребител: Звездоброец     Дата: 2009-09-20 19:31:39    
Аз се изморих вече от всичко.

3. Потребител: бунтовник     Дата: 2009-09-20 21:26:46    
да живее сираков

4. Потребител: Сиганету Джипу     Дата: 2009-09-22 12:06:28    
Мъ зъ нас ке има ли от мармеладо - бате!?! Мойту тате помни мармеладо на амриканците после Вторътъ Вуйна - бамбашкъ беши - саму ут пъртъкели, ба!

5. Потребител: STEFAN D-R D TCHOLAKOV     Дата: 2009-09-22 23:34:57    
До Президента на Р. България – Г. Първанов
Министъра на Външните Работи - Румяна Желева
Министърът без портфейл проф. Божидар Димитров
Комисията по външна политика и отбраната
БТА – Български вестници и Форуми

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛ РАДИКАЛНА ПАРТИЯ

Уважаеми Господа,
За никого не е тайна, че българското население въ Западните Покрайнини живее въ тежко положение, тъй като е подложено на правна, икономическа, културна и национална дискримина-ция. Изучаването на български език и литература въ общообразователните училища е сведено до 2 часа седмично, а хората съ българско самосъзнание не могатъ да намиратъ работа и съществуването имъ е мизерно.

Западните покрайнини съ предадени на Кралството на сърбите, хърватите, и словенците поради „стратегически” причини по несправедливия Ньойски договор отъ 27 ноември 1919 г. По парижкия договор отъ 1947 г. Западните покрайнини остават на територията на ФНР Югославия.

Следъ изчезването на Югославия като субектъ на международното право през 2003 г., Западните покрайнини съ почти 100 % българско население продължаватъ да бъдатъ частъ отъ територията на Р. Сърбия безъ никакви международни договорни правни основания.

Като обществена организация, кръвно свързана съ съдбата на българите и извънъ територията на Р. България, Българската национално-радикална партия, възъ основа на следните правни основания и възможности за промена на статута на тази територия, смята, че е настъпилъ императивно моментътъ да се поиска връщането на тази територия на България.

1. Поради липса на субекта на международното право Югославия, клаузите отъ посочените договори съ недействителни.
2. Къмъ Западните покрайнини по тези договори иматъ еднакви права бившите съюзни република на Югославия : Сърбия, Хърватия, Словния, Черна гора, Македония, Косово и Войводина. Но правото върху тази територия днесъ е присвоено само отъ Сърбия, което дори противоречи на догорите от 1919 и 1947 г.
3. Новите обстоятелства налагатъ да се позовемъ на признатата отъ международното право норма „коренна промена на обстоятелствата”, а именно : изчезването на единъ отъ субектите по договорите отъ 1919 и 1947 г., а именно Югославия, както и отпадането на „стратегическите съображения”, по които Западните покрайнини съ придадени на Югославия.
4. Ето защо требва да бъде предявенъ искъ срещу Сърбия предъ Международния съдъ въ Хага за промена статута на Западните покрайнини още повече, че чл. 4 на Виенската конвенция за правото на договорите отъ 23 май 1969 г. посочва изрично, че тя се отнася само за международни договори влезли въ сила следъ приемане на Конвенцията. Така, че нищо не пречи на България, позовавайки се на международно – призната норма „коренна промена на обстоятелствата”, да поиска промена на границите съ Р. Сърбия по отношение на територията на Западните покрайнини.

Разчитайки на чувствата за дългъ и национална отговорностъ в управляващите кръгове на
Р. България, Българската национално – радикална партия искрено се надева, че наболелите проблеми требва да бъдатъ поставени на дневенъ редъ и къмъ техъ да се направятъ съпричастни и другите държавни въ Европа, ако насъ действително ни зачитатъ като пълноправенъ и равно поставен членъ на Европейския съюзъ.

ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО НА - Б. Н. Р. П.
22 септември 2009 – ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА
За връзка :
Бул. „В. Левски” № 91 и ул. „Аксаковъ” 52
0899 – 102 – 766 , 0898 – 91 – 65 – 65

-
Написалъ

Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ
http://www.stefan-tcholakov.com/
http://www.stefan-tcholakov.com/index.php?p=bg_roman

ВРАЦА
-
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do;jsessionid=D1E56299C47A7103ABEBA0FF1994A0C6.node1?country=BG&language=BG

2005-09 г. - y.yanev@rzs.bg , yanev@parliament.bg , g.stoianov@abv.bg , marielavelichkova.baeva@europarl.europa.eu , slavi.binev@europarl.europa.eu , filizhakaeva.hyusmenova@europarl.europa.eu , ilianamalinova.iotova@europarl.europa.eu , rumiana.jeleva@europarl.europa.eu , metinhusein.kazak@europarl.europa.eu , evgeni.kirilov@europarl.europa.eu , marusyaivanova.lyubcheva@europarl.europa.eu , nickolay.mladenov@europarl.europa.eu , atanas.paparizov@europarl.europa.eu , bilyana.raeva@europarl.europa.eu , petya.stavreva@europarl.europa.eu , vladimir.urutchev@europarl.europa.eu , kristian.vigenin@europarl.europa.eu , dushana@yahoo.com , dimitar.stoyanov@euro

6. Потребител: Христо Ангелов     Дата: 2009-09-29 21:39:14    
Чета че партията е за напускане на НАТО, ама относно ЕС въобще не прочитам никаква позиция, а за мен е много по-важно напускане на свръхдържавата от съветски тип, наречена ЕС, въобще България за да има нормално и суверенно съществувание и независим път на развитие и да съобрази националната си доктрина, с българският национален въпрос и своите истински национални интереси и път на развитие, ако щете и търговски.
В рамките на супердържавата и империя на злото - ЕС, водена от брюкселската юдео-масонска олигархия това е невъзможно според мен.
А в НАТО може и да останем на първо време, но сериозно да разклатим някои вътрешни негови решения. НАТО въобще не ни задължава да участваме в международни мисии и ще дам пример с Гърция, която остана неутрална спрямо редица военни инвазии на НАТО.
НАТО ни осигурява право на вето, макар че не трябваше да влизаме в него защото платихме прекалено голяма цена с разрушаването на своята армия и въоръжение от преди повече от десет години. Но сега не мисля че е толкова приоритет номер едно напускането му.

7. Потребител: Данчо с очилата     Дата: 2009-10-01 19:33:24    
Лидерът на Атака - Пловдив напусна партията

Лидерът на пловдивската структура на политическата партия Атака Тодор Христев заяви, че напуска организацията, съобщи Дарик. Според него членовете на едни от най-силните структури - Ямбол и Хасково, вкупом са преминали в партията на бившия зам.-председател на Атака Антон Сираков Нова сила. Христев смята,
че виновен за това е Волен Сидеров, който се оказал поредният политически шарлатанин.“В личен план за мен Волен е страхливец и мухльо“, заяви Христев. Повод за напускането му е регистрацията на кандидата за кмет в пловдивския район „Източен" Велизар Ченков, която е станала зад гърба му.

8. Потребител: Христо Ангелов     Дата: 2009-10-11 03:57:34    
Едно трябва да се заяви на висок глас!
ДОЛУ ЕС! ДОЛУ ЕС! ДОЛУ ЕС!
Поздравявам господин Чолаков и му пожелавам успех на частичните местни избори тази есен!

9. Потребител: д-р Русимов     Дата: 2009-12-11 19:03:19    
Симпатизираме на г-н адвокат Антон Сираков и го подкрепяме изцяло

10. Потребител: адв.Русимова/Андонова/     Дата: 2009-12-11 19:06:11    
Симпатизирам на г-н адвокат Антон Сираков и го подкрепям изцяло! Това е един от малкото интелигентни и принципни хора,които познавам!

11. Потребител: Георги Майоров-бивш коорд     Дата: 2010-03-13 21:49:46    
Увъжаеми приятели и съмишленици,всички които бяхме на последния конгрес на атака станахме свидетели на долнопробна манипулация от Сидеров и сие.Бяха ни поднесли влизайки в залата новия проекто устав,който трябваше да се гласува на часа без да сме запознати със съответния устав.Единствения човек от ръководството,а именно самия зам председател на пп-атака увъжавания от всички Хасковски националисти г-н Антон
Сираков поиска думата и обясни кратко но достатъчно ясно,какво се крои от сидеровото оод с любимата на Българите-атака.Естествено от пред бяха клакьорите и подлизурките,които го освириха,но огромната част от залата не реагира отрицателно,а по скоро се замислиха от неговото изказване.Естествено и самия резултат дойде на самите избори.Всички координатори бяхме изхвърлени от водачи на листите и ни предложиха четвъртите неизбираеми места.Явно сидеров си е мислел по седераски пърдом по седесарски,че ще се примирим с това негово отговорно-другарско комунистическо решение и ще си кютаме по комсомолски.Тоя човек доста умело ни манипулираше,но за тези двадесет години преход едно нещо за националистическите души не е проумял,че тези хора не са партийци,като всички останали партийки,а че са хора на честа и достойнството,и който не държи на тези изконни национални качества,ако ще да е и на Бога син,той е вече никой за тях.Какво последва на самите избори-деведесет процента от структурите и членовете се саморазпуснаха.Вместо по наши категорични изчисления атака да вкара-35 депутата,само за една седмица огромния спад на рейтинга си каза думата и сега са с 21 депутата,колкото си бяха и в 2005 год.Сега това е нашата преценка извън кухнята,както се казва.Явно господарите,за които ние никога не сме подозирали,че са създали и манипулирали всички нас,чрез атака са решили не само да изместят истинските Българи и ги заменят с техни послушковци,ами им намалиха и цифрата за всеки случай,затото човек един път като стане предател,той и тях може да предаде.Как няма да се застраховат от човека,който на паметника на Светинята-ЛЕВСКИ се кълнеше,да не говорим и за всеки друг митинг във вярност към идеите и народа.Много може да се каже още,но спирам до тук,що се отнася за писането ми с малка буква на името и партията на един дребен лъжец,то няма как другояче.