Прегледи: 2416 - Коментари: 0
Бързо и смешно

Бързо и смешно

Има една комисия в Общински съвет - Варна.

За някакво международно сътрудничество. Да не ме прощава Неделчо Михайлов, шефът, имаме се отдавна, ама не е ли разбрал, че ЕС иска само едно от нас - да ни скуби. И г-жа Евгения от "Атака"? ни заобяснява, как някои били успели да поканят варненския кмет в Барселона на гости у тамошния. Нареди много думи, за да изтъкне кой го е поканил. Ама ако изчислим после колко е струвало пътуването до Барселона и каква е ползата, особено като дойдат грабителските испански фирми - кой ще плаща сметката? Пак обикновените варненци, а не общински съветници/чки, които си разхождат широките части.

Иначе Комисията гласува с трето-четвърта космическа скорост всички точки. За всички подробности по учредяването от АЧБО на АЕЧР - от нашата Асоциация на черноморските български общини на Асоциацията на Еврочерноморския регион. Всичко беше гласувано с 6 за и 00 против и въздържали се. Гласуваха състава на всички видове работни групи за учредяването на АЕЧР + пълномощия на Председателя на ОбС Борислав Гуцанов да подпише Учредителния протокол, Устава и каквото е необходимо. Цялата тази щура тупурдия "/twpwrdiq/" - пиша българската дума на европейски език - нали са еврокомисия - ще стане на 26.09. във Варна - било голямо завоевание.

Гласуваха и Работна група за работата с еврофондовете. В нея ще бъде и Джовани ди Стаси - ръководител на експертна група в ЕС. Дай, Боже, да свършат добра съвместна работа, но не да спират парите, а да влизат в България. Стига само европейците са крали.

Панко Анчев, големият експерт, реши да го върне онова нещо на кмета. Комисията по предложение на драги ми Панко гласува задължение на Кмета от еди коя си сметка по ЗМСМА, Правилника и бюджета да внесе учредителната вноска от 5000 Евро за АЕЧР. После гласуваха 29 062 Евро за съфинансиране на 50 % от 2 Проекта - за енергийна интелигентност /знам, че е обратен словоредът/ + за жилищни проблеми.

Пък аз писах повече, отколкото те свършиха.

2008 г
Потребител:


Коментар: