Прегледи: 2681 - Коментари: 0
Зимни пътища - наред?

Зимни пътища - наред?

Областно пътно управление – Варна сключи договор за поддържане на 712,3 км републикански пътища във Варненска област

Областно пътно управление – Варна сключи договор за поддържане /текущо, превантивно, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на 712,3 км републикански пътища във Варненска област. Изпълнител на договора е ДЗЗД "Североизток груп", включващо фирмите "Пътища и мостове" ЕООД- Варна, "Инжстройинженеринг" ЕООД- Варна и "Пътно строителство" АД гр. Добрич. Съгласно подписаният на 06.12.2010 г договор, се провеждат и заключителни работи по подготовката на пътищата за зимния сезон.

Сред дейностите са полагане на хоризонтална осова маркировка по път ІІІ-2902 Оброчище – Куманово - Панорама и път ІІІ 902 Оброчище - Кичево. Допълнителна вертикална сигнализация, съгласувана със Сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Варна ще бъде поставена на автомагистралите "Хемус" и "Черно море". Дупки и деформации се изкърпват по четири третокласни пътя - Белослав – Константиново – Варна, Добротич – Михалич – Вълчи дол, Ветрино – Добротич – Калоян и по път ІІІ-208 Дългопол - Комунари - Дъскотна - Айтос. Продължава косенето на трева и храсти по третокласната пътна мрежа в областта, в участъците, където има снегонавявания. Четиринадесет опорни пункта са готови да осигурят техническото обезпечаване на дежурствата и предаването на актуална информация за състоянието на пътищата на територията на ОПУ – Варна. Пунктовете са оборудвани с необходимите химически вещества (сол) и минерални материали /пясък/.

Продължава доокомплектоването на техниката за зимно почистване. Необходимият минимум е на лице и в добро експлоатационно състояние. Предстои предислоциране във Варненска област на още 4 роторни снегорина. Като част от подготовката за зимния сезон са утвърдени и планове с варианти за действие при влошени зимни метеорологични условия по първостепенната пътна мрежа на териториите на областите Варна, Шумен, Бургас и Добрич. Предстои подписване на Акт 15 за Лот 7 в област Варна, включващ две важни пътни отсечки – от път ІІ-29 Варна - Аксаково - о.п. Добрич и от път ІІІ-207 /І-2/ - о.п. Шумен - Девня - Ветрино – Векилски , с което приключва работата по обекта.

Рехабилитацията на двата пътни участъка става възможна благодарение на финансовата подкрепа от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/.
Потребител:


Коментар: