Прегледи: 6227 - Коментари: 25
Генетичният код на българските славяни

Генетичният код на българските славяни

В последно и най-последно време в редица издания и тв предавания, посветени на произхода на българите, се лансира абсурдната идея за неславянския корен и генетика на нацията ни.

Причините за това могат да се търсят само в една посока - политиката на не- и антибългарски сили да бъдем разделени като нация и/или да се противопоставим изкуствено /под натиска или манипулациите на САЩ/, на Русия.

Целта на тази статия се превърна от чисто научна - като изцяло ние сме и си останахме в пространството на научните данни - и в обществено-политическа. Посоката на статията се определя и от нещо най-конкретно - филологическото образование на автора и познаването му отлично на руския и полския езици и доброто му познаване на немския език - като историческо развитие и връзките му със славянските езици. Разбира се, връзките на славянските езици с латинския и елинския език, вкл във византийския му периоид.

Но - да се спрем първо на данните на генетиката. Проф. Иво Кременски, когото не можем да обвиним в симпатии към Русия, дава категорично мнение за гените на българската нация /като тук той не включва етническите цигани и турци/. Той доказва, че неевропейски гени в съвременния българин са под 1 % и дори по-малко. За ненавлезлите в дебрите на генетиката, ще отбележим само, че около 25 000 са различните "човешки" алели /чети: разновидности на гените/ в света. Между тях безпогрешно и без всякакви усилия се определят кои са африкански, кои азиатски, кои индиански /които са и близки, и различни от азиатските/, като най-интересни за нас българите са т.нар. "европейски" гени. Всъщност, 98 - 99 % от генните структури на хората са еднакви. Затова тъкмо тези 1 - 2 % са показатели за различните мутации, по-точно промени в цвета на косата, очите, отпуснатия епикантус на очите /т.нар. "дръпнати" - азиатски очи/, ръста, теглото, цвета на кожата, както и други по-неважни външни белези на човека.

Затова всеки, който определя българите като азиатци, като наследници на Аспаруховите българи /нека не даваме в случая, а защо не и изобщо понятието прабългари, защото то съвсем затлачва нещата/ е точен: под 1 %. Може на някого да се иска да е кръвен наследник на Аспарух, но това е само желание, а желаното просто не е действително. Фреквенцията /честотата/ на азиатски алели, каквито имат чувашите, преките наследници на Аспаруховите българи е 100 пъти по-голяма, отколкото при нас, съвременните българи. Ще дам още един пример, за пояснение - африканските гени на българите са 1 000 пъти по-малко, отколкото в един африканец негър, т.е, както сме 1000 пъти различни генетично от негрите в Африка, така и 100 пъти сме различни от Аспаруховите българи. Мога да дам и нагледен пример: Преди 35 години случайно наблюдавах слизането на туристи от 2 автобуса пред хотел "Тинтява" в КК "Златни пясъци". Това беше 100 % група от Чувашия, от столицата Чебоксари и републиката. Като изключим 1/3 от туристите, които, както научих по-късно, бяха руснаци, от останалите 2/3 над 66 % бяха с "отпуснат епикантус", казано пряко - с по азиатски "дръпнати" мигли и клепачи. Опитите да се изкарат чувашите НЕнаследници на Аспаруховите българи, на Кубратовите българи /Което е едно и също!/ са невъзможни нито исторически, нито генетически.

Тук е редно да обясним и 100 %-то различие в българския език, в неговото историческо развитие и като съвременен от чувашкия - българският език като фонетична система, основен речников фонд и граматически особености е индоевропейски, по-точно от славянската езикова група, а чувашкият е от тюркско-алтайската езикова група. За нефилолозите ще дам пример: Тези два езика са толкова различни, колкото кораб от верига.

Време е да се спрем на генетичните външни белези на българите, като славяни. Като се опираме на генетичните изследвания на проф. Кременски, ние разгледахме една група от 495 ученици, /както и 44 от родителите им/ от Варна, Пловдив и София - трите града, в които се събират всички български диалектни и териториални групи. София събира преимуществено цяла Северозападна и Югозападна България, на Север и изток до Плевен и дори до Търново, Пловдив събира цяла Тракия и Родопите, дори до Ямбол и Сливен на изток, а Варна - цяла Североизточна България, до Търново дори на запад, а на юг до Сливен. Във Варна са се заселии около 25 хиляди бежанци от Източна Тракия и около 10 хиляди от Македония - така че реално контингентът на изследваните групи е характерен за цяла България.

Още византийските хронисти пишат, че слявяните, които те наричат славини или венети - "не са нито руси, нито черни, а възчервени". Това в съвременен вид означава светлокестеняви. Митът, че славяните са преимуществено руси не е верен още преди 15 - 17 века, /На снимката: Геният на човечеството, славянинът Достоевски, също по-скоро тъмнокестеняв./ какво остава за сега, когато всеки не само генетик, а и ученик от 10 клас знае, че кафявите очи и тъмната коса и кожа са доминантни фактори - т.е те се "налагат" в 9 от 10 случая при онаследяване. При нашите наблюдения установихме, че от 9 случая на родители, от които единият е със сини, а другият - с кафяви очи, само в 2 случая децата бяха със сини очи.

Ще добавим и още два факта, които потвърждават, че колкото и повече синеоки и руси славяни да има в сравнение с гърците или албанците /албанците са единствените преки генетични и езикови наследници на древните траки/, дори в Русия и Полша те са по-малко от 50, а и от 33 %. По улиците на Варшава м.г от преброени от мене над 710 поляци, само 242 имаха и руси коси и сини очи. Още 106 бяха със сини очи и тъмни коси, а 44 - с руси коси и сини/сиви очи. Т.е - дори в Полша под 50, дори под 40 % са блондини. А всеки генетик ще потвърди, че поляците са най-чисти генетично погледнато славяни. Като филолог твърдя, че и езиково е така. Що се отнася до "алелите", те освен в Африка, винаги са с примеси. Но самият % на генетичните примеси определя принадлежност към по-обща или по-частна племенна група. Например Европа е генетично над 70 % славяно-германско море, като датчани, холандци, шведи, норвежци са от по-общата генетична група на германците. За Австрия, Швейцария, Люксембург и етническите немци в Полша, Чехия, Румъния и Русия не говорим - те са си немци. Но и в етническия състав на съвременната английска нация има над 33 % гени от сакси - типично германско племе. Голям % немски гени има в Северна Италия и Северна Франция, в самия Страсбург, френски град и парламентарна столица на Европа преобладаващият език на местните е немският.

През 2009 бях на концерт на Новосибирския симфоничен оркестър, на ММФ "Варненско лято". От 89 оркестранти и диригента, само 8 бяха със светли /дори не и със светлоруси/ коси и сини очи, + още 6-ма бяха със сини очи, но подчертано тъмни коси. Т.е - дори руснаците разбиват представите за синеоко-русокоса нация.

От нашите 495 ученици 149 бяха със сини очи, а от тях 73 и с руси коси. С тъмномургава кожа бяха само 45 - т.е - под 10 %. Като цяло, при наблюденията и като имахме пред себе си изследвания, оповестени от проф. Кременски, стигнахме до следните изводи:

Над 90 - 95 % от етническите българи имат преобладаващ /над 51 % в генната структура/ славянски генетичен произход.
Над 70 % сме с определено славянски генетични черти.
Около 30 - 35 % сме с подчертано славянски генетични черти.
Около 10 - 15 % сме "племенно чисти" - т.е. можем да приемем, че ако 93 % от българите сме генетично славяни повече от каквото и да е друго /с над 51 % славянски генетични алели и респективно външни белези/, то около 15 % от българите са над 95 % славяни.

Горните числа показват, че, колкото и примеси на други народи да е имало, все пак България е в средата на Балканския полуостров - с най-наситения трафик на преселение от и към трите континента - Европа, Азия и Африка - българите са с над 70 % средно статистически със славянски гени. Не е малко, нали, ако се знае, че над 20 % от гените на днешните германци в Германия са славянски, а това се вижда в имената дори. Близо 10 % от собствените и/или фамилните имена на 626-те днешни немски депутати в Бундестага са със славянски произход.

Като външни белези, българите са /от изследваната представителна извадка от 495 ученици/:
Предимно светла кожа /в сравнение с гърци или албанци/, като само в 15 % от случаите тя е тъмномургава /нещо, два-три пъти по-често при гърци или албанци/. Разбира се, цветът на кожата, заложен в човешкия геном, е резутат на 10-те хиляди години, които поколенията прекарват повече или по-малко на слънце, което "време под силно слънце" дава еволюционно по-тъмния цвят на кожата.

Тук следва да дадем още едно пояснение. Славянският генетически "узус" /завършена общност/ започва да се оформя преди около 2400 години И СЕ Е ОФОРМЯЛ, очевидно около 1000 години, а и повече в областта между Елба и Днестър, което предполага не така светлокожо, русокосо и синеоко племе като финландци или шведи, примерно, които живеят при по-малко слънце - по на север.

Предимно кестенява и права коса, като русите и най-тъмните коси са с по около 15 - 20 %. Българите имат по-прави коси, много рядко къдрави. Впрочем, правата коса с леко начупване е типично европейското - при азиатците тя е без начупване, при негрите - 100 % къдрава.

Особено приятно впечатление ни направиха носовете на българските славяни - нито гарванови като при римско-романските племена, нито прекалено малки, както при азиатците.

Изобщо, основният извод, до който стигнахме при нашите ученици, бе, че славяните са абсолютно хармонично развити - нито трътлести, нито твърде високи или ниски, нито дебели, нито слабовати. Това произтича именно от богатството на славянските гени, но и от известната "карантина" от Безразборни примеси /както става при евреите, например/, въпреки че констатирахме и нещо крайно негативно - родителите на децата като правило напълняват повече от останалите славянски и европейски народи /като изключим немалко от рускините и някои южни народи/.

Като най-типични за славяните са украинците, при които % руси-кестеняви-тъмнокоси + синеоки-пъстрооки-кафяви са най-характерни. Русите не са по-светли от поляците - все пак голяма част от тях живеят по на юг, в Кубан и в Казахстан, а дори при чехите има повече руси, отколкото при русите - руснаците.

Да обобщим - нашите гени са славянски, защото "човешките" ни алели са над 70 % славянски. Примесите са само 30 %, но и тези примеси не са нито предимно тракийски, ирански или готски, а по 7 - 8 % от древните траки, гърци или на европейски древни или средновековни племена, минали през Балканите. Затова опитите дори на добронамерени ерудити да ни причислят към "гети", иранци, траки и пр. нямат нищо общо с фактите.

Да отбележим и още един характерологичен белег - българите са емоционален, страстен, чувствителен народ. Не хладни като северните нации или по-първични като южните европейци. Нашите чувства са в "златната" "златна среда" на емоционалната йерархия, както и физическите ни дадености - сред всички и без това по-хармонични заради развитието си европейски народи!

Но и последният, най-важен вече политически факт - 12 са славянските страни - Полша, Чехия, Словакия, Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Македония /те пък са направо български славяни/, България, Русия, Украйна, Беларус, в още 4 славяните са от 20 до 40 % - Казахстан, Латвия, Литва, Естония, а в още 12 - Грузия, Армения, Азърбайджан, Германия, Австрия, Италия, САЩ, Канада, Австралия, Таджикистан, Туркменистан, Киргизстан има големи компактни групи славяни.

С кого е по-добре да сме езиково-икономически братя - с Иран и Албания или с близо 450 милиона славяни по света? А се разберете в разговор с един иранец или албанец?? А само за седмица българин може да научи който и да е славянски език, поради над 70 % /с общите латински и елински слова - над 90 %/ общи корени на думите.

Славянският генетичен корен прави българите най-хармоничните, най-талантливи в света, което враговете на славянството не желаят. Но тяхното желание - или нашите интереси, нашият Разум ще пребъдат - заради висшата слава на България????
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Тервел     Дата: 2011-05-20 09:25:29    
Славяните са склавини - което на латински е варвари, роби, слуги, нищо славянско няма в българите, под 5 %, българите са носители на най-древната цивилизация от халколитното съкровище, занесена чак до Китай.

2. Потребител: Цигани крадатбългари     Дата: 2011-05-20 16:08:53    
Жителите на Брацигово и съседните села поискаха от областния управител на Пазарджишка област намеса и съдействие срещу многобройните кражби и посегателство върху частно имущество, извършвани от група роми в село Исперихово. Това съобщи Мария Ловчинова от областната администрация в Пазарджик. Подобни са и случаите на кражби в град Брацигово, за които ще се потърси намесата на ОД на МВР.

3. Потребител: ЕЛЕМЕНТАРНО     Дата: 2011-05-20 18:07:43    
Елементарно, повърхностно и дълбоко ненаучно. Просто си скрий капата, бате, защото не си посочен като автор и си сложил снимка - прилича ми на Толстой. Ти си руски националист, ама от най-задръстените. Дето твърдят, че азбуката ни е "славянска". От така наречените "славяни", на тази абзука пишат само руси и сърби. Така че моля - азбуката е българска, приета от русите - неграмотници, па макар и много, и силни. Останалите просто не искат да ги броим за славяни (чехи, поляци и пр.)И не пишат на кирилица. А пък откъде призхожда това измислено има "славяни", е друга тема. От времето на руския шпионин и фалшификатор на историята Юрий Венелин.

4. Потребител: анонимен     Дата: 2011-05-20 18:16:03    
Думата славяни произхожда от старата дума "словят",т.е. "говорят". Така са се наричали, за разлика от съседните гармански племена, на които не разбирали езика и ги наричани "немци". Така че, моля, тоя номер с роби и други простотии, не на мен. А пък доколко българите са се припознавали като "славяни", до ще време да видим. Те просто са търсели кой да им помогне. По същия начин са търсили уния с папата, ама не им е било дошло времето да им помогве. Да си припомним димите на Левски: "Който ни освободи, той ще ни пороби". Добавям - той ще пренапише историята ни. Ако имаха още малко време, щяха да си присвоят и азбуката ни. Ама Господ види.

5. Потребител: ИНФОРМИРАН     Дата: 2011-05-20 18:20:55    
Дайте да се разберем - римляните са отдавна изчезнали, когато българите се появяват в Европа. Така че тая гимнастика със "склави" и пр. хич не върви. Куца ви сатията отвсякъде и не си заслужава да се коментира.

6. Потребител: националист     Дата: 2011-05-20 18:22:38    
Абе вие националисти ли сте, или друго?

7. Потребител: Славянин     Дата: 2011-05-20 19:11:39    
Азбуката е 100 % славянска, защото е глаголица. Тя е написана за великоморавците, т.е за чехите. Толстой е със сини очи - ето кой е невежа, Достоевски е на снимката.

Същата азбука със същите славянски книги вземат хърватите в Панония по времето на Кирил и Методий, същата азбука със същите славянски преводи на Евангелието вземаме ние българските славяни, от Преслав до Охрид, съшата азбука и книги, макар и 100 години по-късно вземат - наистина от нас русите. Оттогава имат "българизми" - племе, бреме, време, стреме и пр. Азбуката е славянска, а не българска, предназначена за чехите, но тъй като всички славяни са говорили на един и същ език /"йензик" и "народ" са значели тогава едно и също/ става и българска, и хърватска /хърватите пишат с глаголица до 17 век/, и руска и сръбска. Акад. Братилич - хърватин - пръв в 20 век коментира, че славяните "словят" - това го има в 5 статии в е-вестника.

Що се отнася до "ненаучността" на статията, да се каже кое точно е ненаучно?

Кой иска доброто на България е ясно - не са неславяни. Така е било в историята досега. Левски е казал и че "европейците са най-големите ни врагове". Малко знаете, "вежа" и за Апостола, твърде малко...


8. Потребител: мунчо     Дата: 2011-05-20 22:30:54    
Ами като е писана за чехите, те що пък така доброволно са я зарязали и не щат и да я знаят? И защо ли от всиките 12 славянски страни и народи само три-четири ползват "славянската" азука?

9. Потребител: Чехите са славяни     Дата: 2011-05-20 22:53:10    
Иван Мърквичка, Ярослав Вешин, Константин Иречек, братята Карел и Хермин Шкорпил и десетки чехи идват в България след турското робство от славянска солидарност. Чехите всъщност са най-големите славянофили векове! А на глаголица чехите са писали 100 години, преди германците да ги насилят да пишат на латиница. + че ако не беше Русия Германия на Хитлер щеше да ги изличи от картата.

10. Потребител: Трън в таза на Запада     Дата: 2011-05-21 08:16:50    
Археолози откриха в турската местност Лаодикея един от най-древните християнски храмове, построен между 313 и 320 г сл.Хр. "Сградата е не само един от най-древните храмове в света, но и един от най-добре запазените в сравнение с други храмове от 4-и век, тъй като той няколкостотин години се е намирал под земята"- заяви ръководителят на експедицията Джелал Шимшек. Според него храмът е издигнат веднага или малко след огласяването на Миланския едикт през 313 г сл.Хр, който слага край на преследванията срещу християните в Римската империя.

11. Потребител: За чехите     Дата: 2011-05-21 10:03:25    
Ако не беше Русия и чехите, и Мунчо щяха да са евтин немски сапун - каквото Хитлер е искал да стори със славяните!

12. Потребител: Цигански кражби     Дата: 2011-05-21 10:16:10    
Масирана полицейска операция, насочена срещу незаконното притежаване на оръжие, лихварство и акцизни стоки без бандерол, бе проведена на територията на Ихтиман /задържаните са цигани от до болка известната циганска махала в Ихтиман, под протекцията на местните власти и антибългарският Хелзинкски комитет. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

13. Потребител: Трън в таза на ционизма     Дата: 2011-05-22 09:03:18    
Някои от водещите американски евреи преосмислят подкрепата си за кандидатурата на Барак Обама за нов президентски мандат през 2012 г след като американският държавен глава на практика призова Израел да върне територии, които страната е окупирала от 1967 г от палестинците. Реакцията след ключовата реч на Обама за Близкия изток принуждава активистите на демократическата партия да се борят за прикоткването на еврейската общност докато президентът се подготвя да се кандидатира за втори мандат в Белия дом.
В четвъртък Обама призова новата Палестинска държава да бъде сформирана в границите от 1967 г, което накара израелският премиер Бенямин Нетаняху да заяви, че визията на американския президент за мир в Близкия изток е нереалистична. "Той на практика опита да намали преговорната сила на Израел и аз го заклеймявам за това"- заяви бившият кмет на Ню Йорк Ед Кох. Кох заяви, че може да не подкрепи Обама на следващите избори, ако републиканците номинират произраелски настроен кандидат, който предложи алтернатива на скорошните мерки за ограничаване на бюджетните разходи, подкрепени от републиканците в Конгреса.

14. Потребител: Невежество     Дата: 2011-05-22 09:46:08    
Мунчо си е Мунчо - в 7 славянски страни пишат на кирилица: България, Сърбия, Македония, Русия, Украйна, Беларус и Босна и Херцеговина, но на кирилица пишат и в Казахстан, държава с 50 мил население.

15. Потребител: Васил Левски     Дата: 2011-06-06 18:36:21    
Христо Ботев: „ Сърбия със своята идеотическа пропаганда в северозападните страни на нашето отечество – която пропаганда за срам и укор на сръбския народ се продължава и до днес – в продължение на десет години ни е уверила, че под булото на южнославянското единство тя иска да оплете своята кошница и не иска и да знае за съществуването на българският народ…”в. „Знаме” 28 март 1875 г.

16. Потребител: Христо Ботев     Дата: 2011-06-08 21:18:26    
Аз, Христо Ботев, 10 пъти съм писал, че съм за Обща Балканска федерация. Прочетете ме внимателно и не цитирайте мои думи извън тази моя позиция.

17. Потребител: Някой лъже     Дата: 2011-06-19 15:58:14    
Ама кой?
Ето статия за изследванията на Кременски от друг вестник:
Български ген? Няма такова понятие

У всеки пети мъж у нас има гени на хора, живели по тези земи преди 7800 години

Янина Здравкова

Преди 45 000 г. съвременният човек - хомо сапиенс, минава през Балканите и стига до Испания. Пътят му е започнал от Африка, след това минал през Индия и Австралия. Графиката е от сайта на фондация "Брадшоу", която се занимава с археологически, антропологически и генетични проучвания.
Раждаме датчанчета, огласиха наскоро медиите и, загрижени за развитието на генофонда на България, започнаха да се оглеждат за съмнително руси и синеоки деца по улици и градинки, бъдещи асимилатори на българския ген. Причината - оказа се, че у нас АГ-клиники внасят сперма от Дания, тъй като нормативната база не е перфектна, не стимулира местните донори и банките за сперма са празни.

Опасенията от подобно "вмешателство" в генофонда ни обаче са нелепи и смешни. Не само защото не се знае колко деца са родени с "датска" сперма. Или защото става дума за международна банка, ситуирана в Дания, т.е. нищо чудно в нея да има различни донори, между които и българи. Или пък защото по естествени причини ежегодно все повече българи се женят и раждат деца от чужденци. Дори не е и защото не гените определят дали си българин, датчанин или американец. А защото на фона на стотиците хиляди години миграция, през които огромната част от човечеството е минала и оставила генетични следи през Балканския полуостров, няколко десетки или стотици "чужди" гени са капка в морето. Защото нашият регион е един от най-богатите и разнообразни генетично в Европа.

Кои сме ние?

"Много хора са минали оттук, много и ще минават и поради мястото ни на кръстопътя между Европа и Азия сме шарени по генни характеристики ", обяснява проф. Иво Кременски, началник на Националната генетична лаборатория.

Всички народи тръгват от Африка. Първоначално, преди около 100 000 години предците на съвременния човек - хомо сапиенс, са тръгнали от Африка в различни посоки и са стигнали до Близкия Изток, Европа, Индия и дори до Австралия. По-късно следват и други големи миграции - от Азия към Европа, отново през Балканите и обратно.

При изучаване на миграциите на хората се използват и данни от ДНК на съвременните популации. В човешката ДНК гените са 25 000, но представляват едва 2% от целия геном, който е съставен от 3.5 милиарда бази. 98% от ДНК са извънгенни и не кодират белтъци. Това значи, че и мутациите при тях не водят до заболяване и не са под действието на естествения подбор. Мутациите в гените водят или до тежки болести, или до предимства за развитие, т.е. те изчезват или се запазват. Когато обаче са в извънгенните пространства, те могат да се запазят и предават от поколение на поколение с хилядолетия.

Преди няколко години са започнали няколко мащабни изследвания на Y хромозомата, т.е. на мъже от над 100 държави, сред които и България. "Оказва се, че 22-30% от мъжете на Балканския полуостров, включително и в България, носят характеристики на мъже отпреди 7800 години, т.е. българите са наследници на древно население, обитавало Балканския полуостров", обяснява проф. Кременски. Което значи, че у всеки пети мъж у нас има гени на хора, живели по тези земи доста преди траките, да не говорим за славяните и прабългарите. Останалите 80% от мъжете ни имат и други характерни за европейците генетични варианти.

"Когато се говори за произход и движение на хората, не бива да се базираме само на генетичните характеристики, а те да се съчетават с това, което се намира като веществени доказателства - какъв е бил климатът на дадено място и позволявал ли е живот, какви археологически останки има, да се изследват езикът и обичаите", пояснява Кременски.

Близост

Същите проучвания на Y хромозомата през 2003-2004 г. сред мъже са установили и кои с кои нации в Европа са най-близки по произход, като отново се изследват унаследените изменения в извънгенните пространства в ДНК. Според тях българите са най-близки с румънците. Следват гърците и унгарците. Обяснението е просто - съседи сме и имаме общ корен. Общо четирите нации са с толкова близки генни характеристики, че формират една група, наречена Дунавска.

Естествено, още по-близки, почти еднакви, сме с македонците. Те и сърбите обаче не са участвали в това изследване, а са публикували данни от самостоятелни изследвания.

Следващи по близост с българите са турците от Европейска Турция, отново поради географска близост. Следват славяните и населението на Западна Европа.

Богатството на генофонда ни обаче показва и друго - за коренна промяна на генетично ниво е нужно много време. И е смешно да се говори за български и датски ген. А българи са тези, които се чувстват българи.

Предимства

Всички имаме поне няколко дефектни от общо 25 000 човешки гена. Гените са еднакви при всички хора, но вътре в тях има различни варианти. А това, че гените на българите са шарени, е фактор за по-ниска честота на наследствените болести. При по-изолираните нации е обратното.

18. Потребител: Пак за Кременски     Дата: 2011-06-22 21:46:55    
Първо: На официална конференция на Албена и м.г и т.г Кременски оповести, че българите са 99 % с европейски гени. Що се отнася до генетични близости, той твърди само това за мъжете, че са близки с европейците. А тези древни преди 7800 години, естествено са предци и на траките, и на славяните, дори и на турците. Но тук той сподели и за влиянието на климата върху генофонда, както и за миграциите. На мой въпрос проф. Кременски се смути и неохотно призна, че не е сравнявал нашите гени с различните славянски народи, освен със словаци. Така че "някой лъже" - наистина лъже. А нашите северни съседи румънците - нищо чудно да се окажат съвсем славяни. Що се отнася до оповестената от "някой лъже" близост с унгарците - те са роднини на финландци и естонци, за които е абсолютно доказани, че са най-далечни от европейските гени. А в турците има вероятно повече славянски гени от потурчени полякини, словачки, сръбкини, българки и пр, да не говорим за еничарския корпус.

Накрая - наскоро македонски вестник "доказа", че македонците са 80 % преки наследници на хората на Александър Македонски. А гърците изобщо не били според швейцарския генетичен институт "Игена" - наследници на Александър. Кой е платил на Института в статията не пише. Как Аристотел се е разбирал на Александър на майчиния му език, на който са говорили - в статията на Маке вестника не пише. Що е маке - все е лайно, казва българинът.

Та проф. Кременски негласно пред 100 видни генетици т.г на Албена призна, че нашите гени са доминирано славянски. Но не го казва безапелационно - ще вземат САЩ-ЦРУ-ционизмът да му спрат паричните потоци и човекът ще остане без работа.

19. Потребител: Душомир     Дата: 2011-12-17 13:46:26    
Българите сме си Славяни!

20. Потребител: Георгиев     Дата: 2012-09-29 03:40:52    
белия човек управлява най великите нации,англичани немци французи канадци руси.
за българите ще кажа тъмна коса и очи знак за простолюдие злоба завист некадърност егоизъм, това не важи за всички разбира се
колкото е по светъл един човек по рус с по светли очи независимо кафяви или сини, =по светла душа по благородни помисли не че няма светли престъпници даже те са от най умните .в всички народи с руси хора има славяни има 100 вида славянски племена
а прародината на славяните както знаете е русия затова всички славянски народи я наричат майка русия .аз съм славянин и не мразя нито престъпниците нито циганите не че са ми приятни но просто ги отбягвам.единствено и най силно мразя невежите злобни чернооки завистливи хора.
защото от такива хора може да те урочасат и говорят лоши неща за семейството .не е трябвало нацистите да избиват евреи и съседите си а злобни хора ето злобата на фюрера до какво го доведе .

21. Потребител: Мегадей     Дата: 2013-05-22 02:10:48    
ТОлкова глупости чух в последните 3 коментара И най вече вярата във написаното в Македонски вестник! 80% наследници на Македонски дори Руснаците не са 80% славяни Като са наследници на Македонски защо правят собствено генетично изследване с 4 маркера вместо 10? Може ли отговор?

22. Потребител: Бай Оня     Дата: 2015-07-15 09:28:54    
Пълна глупост! И да се напънеш не може да събереш повече от 15% славянско генетично наследство! Втора, кой те излъга че чувашите са преки наследници на Кубратовите българи! Волжките българи се формират в съвсем различна среда от Кубартовите, с много повече примеси на савири, които са и основана на чувашите, местни угрофински народности, по-късно идва и много кипчакски племена! Чувашите може и да се напъват като наследници на древните българи, но не са! Единствено имаме някакво общо езиково наследство, но не и генетично, чак толкова. Самите Аспарухови българи са били трикомпонентна смес, съдейки по трети варианта на древнобълг. погр. обреди! Така че посмали малко, тъп русофил!

23. Потребител: Бай Оня     Дата: 2015-07-15 09:30:47    
И най-вече, волжката ти България възниква 150 години след Аспаруховата, първоначлно като слаба васална преиферия на Хазария! Тука е силно савирското и хазарско начало!

24. Потребител: Бай Оня     Дата: 2015-07-15 09:32:53    
А авторът на този буламач ми е ясен, някакъв заблуден "АТАКИСТ" русофил, като тартора им Болен Лидеров, ямболското фотографче, което се мисли че е Хитлер, но най му отива да го приберат в Психиатрията!Осрахте националната идея бе тъпи патриотари, майка ви да еба проста!

25. Потребител: Слав     Дата: 2016-11-26 09:47:59    
Браво! Изцяло съвпада със съвременните изследвания и представи. Всичко друго е "иска ми се да е така, вярвам че е така...". Няма да пиша подобна статия, защото тя е написана, както виждам.