Прегледи: 350 - Коментари: 0
/ЕЖЕ/ДНЕВЕН ПЕЙЗАЖ

/ЕЖЕ/ДНЕВЕН ПЕЙЗАЖ

/Еже/Дневен пейзаж


Кораво време - време от омраза,
без радости, без нежна доброта,
коприви-мисли в изгреви напразни
всред задуха от хладна суета.

Вървим, вратата на порока зее
пред празни, пред утихващи очи,
горчи до кокал от разплута зелень,
езикът ни привиква и мълчи.

Листата на невинноста изсъхват
над корените на прабедността,
молитвите окъсани издъхват.


Тогава, над релефа на света,
по-бяла от безброй звезди ни лъхва
внезапна и безкрайна любовта.


Димитър КУНЕВ
1997 - 2020

Потребител:


Коментар: