Прегледи: 1803 - Коментари: 1
Важна среща на архитекти се проведе във Варна

Важна среща на архитекти се проведе във Варна

На 10.06.2021 г по инициатива на председателя на управителния съвет на Камарата на архитектите в България /УС на КАБ/ - арх. Владимир Милков /на горната снимка - с брадата в центъра/, се състоя среща с втората по численост в страната регионална колегия - Варна.

На срещата в морската ни столица, присъстваше арх. Костадин Христов - Председател на Контролен съвет на КАБ, голяма част от УС на КАБ: проф. д-р арх. Борислав Борисов - зам. председател на КАБ, ресор "Нормативи", член на оперативното ръководство, арх. Мартин Христов - зам. председател на КАБ, ресор "Практика" и член на оперативното ръководство, арх. Константин Димов - председател на "Комисия по международна дейност" и член на оперативното ръководство на КАБ, арх. Мирослав Бойчев - Член на УС на КАБ, арх. Марин Велчев - Председател на КАБ - РК Варна, член на УС на КАБ, арх. Събин Попов - Председател на КАБ - РК Бургас, член на УС на КАБ и арх. Вичка Колева - Председател на КАБ - РК Търговище, член на УС на КАБ, арх. Николай Рачински - Председател на САБ Дружество Варна, както и главни архитекти на райони и областта на гр. Варна и гр. Търговище.

На срещата арх. Милков направи анализ на финансовото състояние на КАБ, обсъдени бяха и наскоро влезлите в сила промени в ЗУТ, Наредбата за достъпна среда, както и някой тълкувания на спорни законодателни текстове. В своето не кратко експозе, арх. Милков засегна и темите за бъдещите законодателни инициативи на КАБ, съвместно с всички браншови организации от сектор строителство и предстоящите срещи на ръководството с представителите на изпълнителната власт.

Арх. Милков ни запозна с информация за наскоро създадения Европейски иновационен цифров хъб, учреден от 11 браншови организации в строителството и два университета, БАН и др. който да организира обучението в BIM среда на проектанти, строители и да съдейства за развитието на електронна среда в общините, с възможност за европейско финасиране на неговата дейност. Предстои подписване на меморандум за сътрудничество между КАБ и Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, през месец юли.

Арх. Милков обясни, че КАБ ще настоява Наредбата за достъпна среда да се удължи с 1 година, за да може да бъде подобрена, тъй като в момента ускъпява строителството средно с 30 процента. КАБ ще кандидатства за европейски средства в размер на 3,6 милиона евро за обучения.

От браншовата структура настояват за промяна в Закона за обществените поръчки, така че само регистрирани в Камарата проектанти и бюра, да могат да кандидастват. Ще настояват пред Министерството на културата, само експерти на КАБ да правят дигитализацията на паметниците на културата.

Ръководството на КАБ, започва серия от срещи с членовете на регионалните колегии от цялата страна, която цели информиране на по-голяма част от колегията за работата на УС и комисиите към КАБ.

С помощта на Димитър Щерев
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Гост     Дата: 2021-06-20 11:27:46    
Не стана ясно от тази среща ще произлязат ли решения и предложения до МРРБ / Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството/ за Законодателни инициативи , освен за Наредбата за достъпна среда и за Последните изменения във ЗУТ / Закона за Устройство на Територията/ за задължителната регулация на терените с техните пътища и достъпност . И докога Държавата/ респективно отделната Община / ще се опитва да вменява своите задължения на Архитектите , още повече тези текстове са Антиконституционни.Пълен позор е Камарата , вместо да отстоява и брани своите членове , мънка и манкира пред министрите / които хал хабер си нямат от работата на творческата личност - Архитект!!!