Прегледи: 5671 - Коментари: 0
МОЕТО СЪРЦЕ

МОЕТО СЪРЦЕ


МОЕТО СЪРЦЕ

"Да бъдеш или не..."


Моето сърце е като вашето,
то тупти с цвета на любовта,
устоява в болката, уплашено
за беди-омрази по света.

Моето сърце е като вашето –
дава чистия си кислород,
за да диша любовта в душата ти,
за да има радост и живот.

Мъничко е, но е най-голямото
скъпоценно благо във човек,
спотаява жилото на спазмите,
но към благородство те зове.

Майката усеща във утробата
идващото към света сърце
и божествено щастливи хората
сплитат дишащите си ръце.

Моето сърце е като вашето,
то расте в цвета на любовта,
нека диша любовта в душата ти,
за да БЪДАТ нашите сърца.


Димитър КУНЕВ
24 януари 2023

Потребител:


Коментар: