Прегледи: 3661 - Коментари: 2
КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ БИЛ ПРЕПИСВАЧ

КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ БИЛ ПРЕПИСВАЧ

В стремежа си да блеснат, някои хорица, точно така снизходително ще ги наречем, се опитват да направят невъобразими сензации.

Няма никакво значение за тях какво е открила науката като неоспорими факти, какви са писмените и каменните паметници. Особено "модерно" стана в последно време да се "откриват доказателства" за древнотракийския произход на българската писменост, а и дори, че самият Константин-Кирил не е създал първата славянска, по-точно е да кажем слОвянска азбука, както са се наричали славяните тогава, през средата на IX век сл.Хр., а и до края на XVII век.

Всичко това, цялото това неонаучно, чети: квазинаучно настъпление, обуто във възгруби ботуши, окалващи бистроезерното знание на истинската наука, стана и става възможно по две причини:
1.Желанието на телевизиите за сензации, които да привличат колкото се може повече зрители, каквито и да са те;
2.Да се направи всичко възможно, да се изличат досегашните научни знания, че да могат новите университетски професори, доценти и пр да се изкарат велики откриватели и да се забравят старите учени, иначе веднага ще проличи великото невежество на новите "учени".

Такава е и темата, че Константин Философ не е създал нова словянска азбука, а е взел наготово стара тракийска. Т.е, че Кирил не е никакъв учен и откривател, революционер и стар-нов Колумб, Айнщайн и Евклид във филологията, а просто е преписвач.

За целта се правят такива квазинаучни салтоморталета, съчиняват се хилядостранични дебели книги, че незапознатият с научните факти от времето на Константин Философ може и да се умопобърка окончателно, както го е сторил Дон Кихот от четенето на десетки "фентъзи" романи за /не/научно-фантастични рицари. Но нека да кажем няколко факта.

Създадената от Кирил азбука, която виждате на снимката, има няколко неоспорими филологически особености на словянския език от онова време:
1.Тя показва положението на езика, зъбите, небцето и не по-малко важно – движението на въздуха през тях Това се вижда във всяка буква от глаголицата, например в "А" – широко отворена уста, пресвободно движение на въздуха, "Е" – прибран език и полуотворена уста, "К" – прекъсване на движението на въздуха, а и съвсем очевидно в двете "носовки" – "Он" и "Ен" – където е изобразено как въздухът преминава през носа и двата звука се чуват носово.
2.В първата буква на глаголицата "А" е неоспоримо, видно присъствието на кръста, това е казано от Черноризец Храбър, а древните траки няма как да са били християни стотици и хиляди години преди Рождество Христово.
3.Самото противостоене на "И" и "С" в глаголицата показва, че глаголицата има стройна геометрична подредба, която може да се направи само от един ум, който търси фонетичния контраст в произношението на гласни и съгласни звуци, на вокали и консонанти.

Изобщо, ако разгледаме буква по буква, както и отношението между буквите в глаголицата, трите основни елемента, "от и с които е създадена" – кръг, триъгълник и квадрат и тяхното взаимодействие в тази елегантна философски, теологично, филологически и физически азбука – ще се убедим, че това е творение само на своето време, нито на предишно, нито заради влияние на някого другиго. Глаголицата показва състоянието на словянския език точно в средата на IX век сл.Хр., нито 100 години преди, нито 100 години по-късно. Самият превод на Евангелието пък съдържа единствено и само граматичните особености на онова време – падежите, окончанията, членуването, супина, поставянето на прилагателното зад съществителното /Бел.авт – както днес е в полски, който и до днес пази носовките от старословянски или старобългарски – то е едно и също/.

Филолозите отлично знаят, че езикът се променя, променят се фонемите /това са звуците/, например в българския днешен език носовките, "ы" са станали други звуци, други фонеми. По времето на Кирил в словянските езици е имало точно 38 фонеми, които той отразява в точно 38 звука. Днес в българския език има 45 звука и 30 букви, как е възможно в древнотракийски да е имало пък точно 38 звука и респективно 38 букви. Това и Господ, ако го има, не може да го направи.

Да, някой може да каже, че словяните са траки, за което вече всеки историк ще се посмее. Впрочем, най-важната военна книга на Източната Римска империя, /Византия тя започва да се нарича едва към края на живота си./ "Стратегикон" - говори най-вече за люти битки със словяни, тук-таме за прабългари и за никого повече, за никакви траки. /Но, мили сънародници, поне прочетете "За буквите" на Черноризец Храбър, едно произведение, което дори само то оборва всякакви тракизми. Да не стигам до крайност, защото Аристотел казва, че траките са тези "които не могат да смятат над четири". Истината е, че траките са правели хубаво вино и отглеждали отлични коне, но траките са си били безписмени./

Що се отнася до кирилицата, тя всъщност основно е гръцко унциално, опростено писмо, но с прибавени букви от глаголицата – Б, Ж, З, Ц, Ч, Ш, Щ, еровете, носовките, "йотуваните вокали" вкл. Ю, Я, ы. Наистина, откритието, че кирилицата е много по-лесна за писане, принадлежи на някого от Преславската книжовна школа, защото в Охрид и Велес, където работят Климент и Наум, се пише предимно на глаголица.

Това с нищо не променя факта, напротив – потвърждава го – че само единствено Константин-Кирил Философ е единственият създател на първата словянска азбука.

Димитър КУНЕВ,
Точно на 23 май, 2020
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: дядо Лико     Дата: 2021-01-28 07:03:29    
В пещера Магурата на скалните рисунки са запазени 27 букви от глаголицата, а датировката е няколко хилядолетия преди новата ера. Българите не са взели нищо от Гърция, всичко което си приписват гърците, е откраднато от българите. За повече информация прочетете произведенията на Раковски, проф. Ганчо Ценов или "Загадката на Дунавската Цивилизация" от Харалд Харман.

2. Потребител: Словянин     Дата: 2021-02-02 23:34:09    
В постинг № 1 няма нищо вярно, вкл. Ника. Особено Сократ, Платон, Аристотел, Омир, Есхил, Софокъл и Еврипид са "откраднати" от българите. Точно заради подобни невежи фанатици сме последни в Европа по всичко.