Прегледи: 17926 - Коментари: 0
"ПОБИТИТЕ КАМЪНИ" са математика

"ПОБИТИТЕ КАМЪНИ" са математика "ПОБИТИТЕ КАМЪНИ" са математика

Днес на една от 35-те могили и стадиони на "Побитите камъни" открихме поредните факти за тяхната математическа роля.

На горната снимка на могилата "Малката сиврия", на около 1 км от Циментовия завод в Девненската долина се виждат издълбани канали, чиято цел е извеждането на водата, за да не се ерозират и дълбаят скалите, от които са изградени всички каменни фигури в "Побитите камъни". Каналите са изключително равно издълбани, което показва и математическата подготовка на строителите на могилата, а и на всички могили и стадиони.

Самата могила е висока около 100 м, а журналистът Георги Александров, с когото се изкачихме доста трудно по доста стръмните и ронливи склонове, в един момент се замисли дали горната площадка на могилата не е служела за площадка на извънземни – така уникални бяха и каналите, и вдълбаните конуси с изключително гладки стени. Основната задача на тази могила от астрономическо-математическия комплекс от 35 могили и стадиони на "Побитите камъни" е как да се строи, без водата да руши построеното. Каналите на горната площадка на могилата "Малката сиврия" съвсем очевидно източват водата, източват я практически изцяло, за да не може тя, превърнала се в лед или като "водна дълбачка" да руши.

Тази могила е изградена от най-ронливите скали в сравнение с всички останали могили или стадиони. Въпреки това, скалите от могилата са абсолютно непроменени от 6 800 години. Доказателство за датировката на могилата е изчислената с точност възраст на златото в Халколитния некропол край Варна, изчисление, извършено от Института по металолеене към Техническия университет във Варна. Разположението на гробовете в Халколитния некропол е абсолютно точен план на 35-те могили и стадиони от "Побитите камъни". Т.е – всички математически стойности и закономерности в Халколитния некропол ги има като съответствия в "Побитите камъни". Това откритие бе направено през 2010 г от изследователя Георги Велев и публикувано в книгата "Посланието "Побити камъни" – в некропола и "Побитите камъни" има всички видове математически фигури – триъгълници, правоъгълници, квадрати, трапеци, цилиндри, конуси /такива имаше на горната площадка на "Малката сиврия"/, кръгове, пирамиди, призми /такива са каналите на "Малката сиврия", кълба, както и "златното сечение" на Фибоначи /открито през XVII в, а заложено в "Побитите камъни" преди 6 800 г/, "златният лакът" /от 52,26 см с който 3000 г по-късно като мярка строят Египетските пирамиди/, числото "Пи" /което Питагор "открива" 4300 г по-късно/.

Интересното в композицията на "Побитите камъни" е и това, че от всяко най-високо място на всяка пирамида или стадион се вижда Халколитния некропол.

Димитър КУНЕВ – Български и Словянски
Потребител:


Коментар: