Прегледи: 112 - Коментари: 0
КОЕТО!

КОЕТО!


КОЕТО!


Това, КОЕТО си написал,
това, което си създал,
което кажеш като мисъл,
това ще бъде твоят дял.

Плътта ще стане молекули,
без твоя знак, без твоя лик,
вика на времето не чу ли,
от вечността - въпроса-вик?

Умират хора - днес охолни,
но вечен е народът твой.
Човеко, мисли ли, защо ли?

всевечен е единствен той.


Димитър КУНЕВ,
юни 2020

Потребител:


Коментар: