Прегледи: 1884 - Коментари: 0
БЪЛГАРИЯ И "ЕВРОПЕЯНА"

БЪЛГАРИЯ И "ЕВРОПЕЯНА"

ПРОЕКТА "ЕВРОПЕЯНА" И ПРИНОСЪТ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Постоянният стремеж към всеобхватно познание у човека, както и съхраняването на културно-историческото наследство е може би движещият мотив в международното сътрудничество за развитие на библиотечното дело.

В този глобален свят на книгата в епохата на безграничните по обем информационни потоци всеки народ търси възможността да съхрани своята културна идентичност, история и по този начин да покаже на останалите своите постижения и принос към общочовешките ценности и култура.

В тази връзка по случай честванията на 130 г Юбилей на Варненската общинска библиотека "Пенчо Славейков" в читалнята на третия етаж към регионален отдел "История" бе презентиран проект за европейска дигитална библиотека – "Европеяна", в която варненската библиотека заема основен дял на участие от българска страна. Изпълнителния директор – г-жа Емилия Милкова сподели, че в българския принос при доставянето на информация за европейската дигитална библиотека, на варненската се пада 80 % от общото.

Основен гост на пресконференцията бе г-жа Елинор Кени – представител на широкомащабния он-лайн европейски библиотечен проект, за да запознае медиите с него, предимно в технологичен аспект. Тя поздрави ръководството на варненската библиотека и изрази своето удоволствие да презентира проекта именно на 130-та годишнина.

Европеяна – това е едно виртуално място с огромен информационен потенциал, което съчетава в себе си библиотека, галерия и музей. Този своеобразен библиотечен портал дава пълен достъп до своята база данни с помощта на всички видове съвременни комуникационни технологии от настолния компютър, лаптоп, таблет, та до мобилния телефон с възможности за работа в интернет. Там може да се открие всичко за всеки: от професионалната специализирана литература, знание за културното и историческо наследство на народите, включени със своите библиотеки в проекта, та до обикновеното забавление.

Госпожа Кени уточни, че основния принос в разработката на този проект е на бившия президент на Франция – Жак Ширак, който през 2005 г предлага създаване на единна дигитална европейска библиотека. В настоящия момент Европеяна разполага с общо 27 мил записа на различни издания, публикации, галерии от музеи от цяла Европа под всякаква форма – текст, снимки, аудио и видео информация с нейно пълно описание като всичко това е достъпно на общо 31 европейски езици.

Като българи ние можем да се гордеем с богатия принос на нашите библиотеки и най-вече на варненската в това дело. Общинската библиотека "Пенчо Славейков" работи от 5 г съвместно с този проект като основната и цел е както да популяризира Европеяна в България, така и България в Европеяна. В проекта са включени както целия златен фонд на нашата библиотека, така и богата фотографска колекция от проекта "Стара Варна", който представя различни артефакти през годините от нашия град. Освен със своята история можем да се похвалим и с нашата култура – творчеството и таланта на младите хора в България. По случай годишнината на библиотеката бяха представени наши средношколци – победители в конкурса видеоклипове и есета на тема "Моята Европеяна".

С представянето на тези млади хора, въпреки трудните времена в които живеем, отново бихме могли да кажем, че и ние сме дали нещо на света.

Александър Георгиев Атанасов - Варна
Потребител:


Коментар: